อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
 
   
     

     
 
 

 การศึกษา
 1. โรงเรียนประถมศึกษา        จำนวน    5       แห่ง

1.  โรงเรียนชุมชนดงแคใหญ่ 
        (โรงเรียนขยายโอกาส)
ตั้งอยู่ที่ ม.1  บ้านดงแคนใหญ่เปิดสอนในระดับอนุบาล
  1  -  ม.3
2.  โรงเรียนบ้านนาถ่ม ตั้งอยู่ที่ ม.2   บ้านนาถ่มเปิดสอนในระดับอนุบาล
   1  -  ป.6
3.  โรงเรียนบ้านกลางนา ตั้งอยู่ที่ ม.3    บ้านกลางนาเปิดสอนในระดับอนุบาล
   1  -  ป.6
4.  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง ตั้งอยู่ที่ ม.6    บ้านผักบุ้งเปิดสอนในระดับอนุบาล
   1  -  ป.6
5.  โรงเรียนบ้านบกน้อย ตั้งอยู่ที่  ม.7    บ้านบกน้อยเปิดสอนในระดับอนุบาล  
   1  -  ป.6
 

    2. โรงเรียนมัธยมศึกษา    จำนวน   1    แห่ง
      1.  โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร   ตั้งอยู่ที่  ม.7   บ้านบกน้อย เปิดสอนในระดับ                      มัธยมศึกษาปีที่  1 - 6

    3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        จำนวน   5    แห่ง

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงแคนใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ม.4 บ้านดงแคนใหญ่
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาถ่ม  ตั้งอยู่ที่ ม.2 บ้านนาถ่ม
3. อนุบาล 3 ขวบ โรงเรียนบ้านกลางนา ตั้งอยู่ที่ ม.3 บ้านกลางนา
4. อนุบาล 3 ขวบ โรงเรียนบ้านบกน้อย ตั้งอยู่ที่ ม.7 บ้านบกน้อย
5. อนุบาล 3 ขวบ โรงเรียนบ้านผักบุ้ง ตั้งอยู่ที่ ม.6 บ้านผักบุ้ง
    

    4. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านา   จำนวน  13    แห่ง
      หมู่ที่  1  บ้านดงแคนใหญ่
      หมู่ที่  2  บ้านนาถ่ม
      หมู่ที่  3  บ้านกลางนา
      หมู่ที่  4  บ้านดงแคนใหญ่
      หมู่ที่  5  บ้านหนองแคน                                         
      หมู่ที่  6  บ้านผักบุ้ง                                                   
      หมู่ที่  7  บ้านบกน้อย                                                
      หมู่ที่  8  บ้านหนองแปน                                         
      หมู่ที่  9  บ้านดงแคนใหญ่                                       
      หมู่ที่  10  บ้านดงแคนใหญ่                                     
      หมู่ที่  11  บ้านอัมพวัน                                             
      หมู่ที่  12  บ้านนาถ่ม                                                
      หมู่ที่  13  บ้านดงแคนใหญ่                                                

 

    5. ศูนย์การเรียนชุมชน     จำนวน  1   แห่ง
            ตั้งอยู่   หมู่ที่   4    บ้านดงแคนใหญ่

    6. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร   จำนวน  1   แห่ง
            ตั้งอยู่   หมู่ที่   4    บ้านดงแคนใหญ่

    7. ศูนย์กีฬาประจำตำบล      จำนวน  1   แห่ง
            ตั้งอยู่   หมู่ที่   4    บ้านดงแคนใหญ่

 
 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
        1. วัด / สำนักสงฆ์   จำนวน  11  แห่ง
               1.  วัดประชาเฉลิมเกียรติ      บ้านดงแคนใหญ่    หมู่ที่  1
             2.  วัดนาถ่ม       บ้านนาถ่ม    หมู่ที่  2 
             3.  วัดกลางนา

    บ้านนากลาง

   หมู่ที่  3 
             4.  วัดดงแคนใหญ่       บ้านดงแคนใหญ    หมู่ที่  4 
             5.  วัดป่าดงแคนใหญ่     บ้านดงแคนใหญ่    หมู่ที่  4 
             6.  วัดหนองแคน     บ้านหนองแคน    หมู่ที่  5
             7.  วัดผักบุ้ง      บ้านผักบุ้ง    หมู่ที่  6
             8.  วัดป่าดงมะยาง     บ้านผักบุ้ง    หมู่ที่  6
             9.  วัดบกน้อย     บ้านบกน้อย    หมู่ที่  7
           10.  วัดป่าบกน้อย      บ้านบกน้อย    หมู่ที่  7
           11.  วัดอัมพวัน     บ้านอัมพวัน   หมู่ที่  11

 สาธารณสุข
      -  สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน  จำนวน   2  แห่ง
      1.  สถานีอนามัยบ้านดงแคนใหญ่  ตั้งอยู่ที่ บ้านดงแคนใหญ่  หมู่ที่  9  มีเจ้าหน้าที่                    ประจำ  จำนวน  6   คน
      2.  สถานีอนามัยบ้านบกน้อย       ตั้งอยู่ที่ บ้านบกน้อย หมู่ที่  7  มีเจ้าหน้าที่ประจำ                    จำนวน  2   คน

      สถานพยาบาลเอกชน  (คลินิก)   จำนวน       7        แห่ง
      ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                จำนวน       1       แห่ง
      อัตราการมีและการใช้ส้วม           ร้อยละ      100    เปอร์เซ็นต์

 
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

      สถานีตำรวจ    (จุดตรวจ)    จำนวน       1    แห่ง
          ตั้งอยู่ที่      บ้านดงแคนใหญ่      หมูที่  1

 
 
 
     
    หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด