อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
 
   
     

     
 
 
 การศึกษา
  1. โรงเรียนประถมศึกษา        จำนวน    5       แห่ง
  1.  โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่
    (โรงเรียนขยายโอกาส)
ตั้งอยู่ที่  ม.1 บ้านดงแคนใหญ่ เปิดสอนในระดับอนุบาล 1  -  ม.3
  2.  โรงเรียนบ้านนาถ่ม ตั้งอยู่ที่  ม.2 บ้านนาถ่ม     เปิดสอนในระดับอนุบาล 1  -  ป.6
  3.  โรงเรียนบ้านกลางนา ตั้งอยู่ที่  ม.3 บ้านกลางนา  เปิดสอนในระดับอนุบาล 1  -  ป.6
  4.  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง ตั้งอยู่ที่  ม.6 บ้านผักบุ้ง     เปิดสอนในระดับอนุบาล 1  -  ป.6
  5.  โรงเรียนบ้านบกน้อย ตั้งอยู่ที่  ม.7 บ้านบกน้อย   เปิดสอนในระดับอนุบาล   1  -  ป.6
 

    2. โรงเรียนมัธยมศึกษา                 จำนวน   1      แห่ง
      1.  โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร    ตั้งอยู่ที่   ม. 7    บ้านบกน้อย เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6

 

    3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                   จำนวน   5      แห่ง

  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงแคนใหญ่  ตั้งอยู่ที่    ม.4 บ้านดงแคนใหญ่  
  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาถ่ม  ตั้งอยู่ที่    ม.2 บ้านนาถ่ม  
  3. อนุบาล 3 ขวบ โรงเรียนบ้านกลางนา ตั้งอยู่ที่    ม.3 บ้านกลางนา  
  4. อนุบาล 3 ขวบ โรงเรียนบ้านบกน้อย ตั้งอยู่ที่    ม.7 บ้านบกน้อย  
  5. อนุบาล 3 ขวบ โรงเรียนบ้านผักบุ้ง ตั้งอยู่ที่    ม.6 บ้านผักบุ้ง  
    

    4. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านา       จำนวน    13     แห่ง
      หมู่ที่  1  บ้านดงแคนใหญ่
      หมู่ที่  2  บ้านนาถ่ม
      หมู่ที่  3  บ้านกลางนา
      หมู่ที่  4  บ้านดงแคนใหญ่
      หมู่ที่  5  บ้านหนองแคน                                         
      หมู่ที่  6  บ้านผักบุ้ง                                                   
      หมู่ที่  7  บ้านบกน้อย                                                
      หมู่ที่  8  บ้านหนองแปน                                         
      หมู่ที่  9  บ้านดงแคนใหญ่                                       
      หมู่ที่  10  บ้านดงแคนใหญ่                                     
      หมู่ที่  11  บ้านอัมพวัน                                             
      หมู่ที่  12  บ้านนาถ่ม                                                
      หมู่ที่  13  บ้านดงแคนใหญ่                                                

 

    5. ศูนย์การเรียนชุมชน                 จำนวน      1       แห่ง
            ตั้งอยู่   หมู่ที่   4    บ้านดงแคนใหญ่

    6. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร       จำนวน   1       แห่ง
            ตั้งอยู่   หมู่ที่   4    บ้านดงแคนใหญ่

    7. ศูนย์กีฬาประจำตำบล                 จำนวน     1       แห่ง
            ตั้งอยู่   หมู่ที่   4    บ้านดงแคนใหญ่

 
 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
  1.  วัด / สำนักสงฆ์    จำนวน 11 แห่ง
  1.  วัดประชาเฉลิมเกียรติ  บ้านดงแคนใหญ่    หมู่ที่  1
  2.  วัดนาถ่ม   บ้านนาถ่ม   หมู่ที่  2 
  3.  วัดกลางนา บ้านกลางนา   หมู่ที่  3 
  4.  วัดดงแคนใหญ่    บ้านดงแคนใหญ   หมู่ที่  4 
  5.  วัดป่าดงแคนใหญ่ บ้านดงแคนใหญ   หมู่ที่  4 
  6.  วัดหนองแคน   บ้านหนองแคน   หมู่ที่  5 
  7.  วัดผักบุ้ง  บ้านผักบุ้ง   หมู่ที่  6 
  8.  วัดป่าดงมะยาง  บ้านผักบุ้ง   หมู่ที่  6 
  9.  วัดบกน้อย บ้านบกน้อย   หมู่ที่  7 
  10.  วัดป่าบกน้อย  บ้านบกน้อย   หมู่ที่  7 
  11. วัดอัมพวัน     บ้านอัมพวัน   หมู่ที่  11
         
 

 สาธารณสุข
      -  สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน      จำนวน       2    แห่ง
      1.  สถานีอนามัยบ้านดงแคนใหญ่  ตั้งอยู่ที่ บ้านดงแคนใหญ่  หมู่ที่  9  มีเจ้าหน้าที่ประจำ  จำนวน    6   คน
      2.  สถานีอนามัยบ้านบกน้อย       ตั้งอยู่ที่ บ้านบกน้อย      หมู่ที่  7  มีเจ้าหน้าที่ประจำ  จำนวน    2   คน

      สถานพยาบาลเอกชน  (คลินิก)            จำนวน       7    แห่ง

      ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                  จำนวน       1    แห่ง

      อัตราการมีและการใช้ส้วม                ร้อยละ      100    เปอร์เซ็นต์

 
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

      สถานีตำรวจ    (จุดตรวจ)              จำนวน       1    แห่ง
          ตั้งอยู่ที่      บ้านดงแคนใหญ่      หมูที่  1

 
 
 
     
    หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด